Line Gaardmand

Vi synger, rimer, remser, spiller, danser og laver babymusikbevægelsesteater med store farvestrålende rekvisitter og mange forskellige instrumenter.


Sangene er alt fra sove, danse og spillesange til fagte, spise og tandbørstesange. Jeg spiller bl.a. på harmonika, klaver, ukulele og trompet.

De fleste sange er mine egne, andre er gamle børnesange. Nogle er nemme, andre er svære. Nogle er glade, andre er triste. En er en kanon, og en er tostemmig.

Med udgangspunkt i sangenes melodi, tekst, klang og stemning opleves musikkens univers igennem alle sanser.

                                     Babymusik

Baby 3-6 mdr.

Mange spørger hvad man egentlig laver med sådan nogle små nogen, men 3-6 mdr. er de hold jeg holder mest af. Den nære kontakt mellem voksen og barn inden de begynder at farer rundt er utrolig dejlig. Jeg anbefaler altid at man starter på 3-6 mdr. Det er så absolut ikke mindre sjovt, som mange fejlagtigt tror. Det er klart at de ikke deltager så aktivt som på 6-9 mdr. men de oplever musikken ligeså stærkt bl.a igennem de voksne. Det er oplevelser for alle sanserne der er i højsædet. Store rekvisitter, farver lyde etc. og ikke mindst oplevelsen af musikken igennem de voksnes stemmer og bevægelser. Derudover har jeg en del motoriske ting hvor barnet ligger på gulvet eller vi sidder på stole. I lærer sange og bevægelseslege der kan bruges derhjemme når barnet skal skiftes, sove eller spiser, etc. men vi har også gang i lidt rasleæg og trommer.


Baby 6-9 mdr.

Mer’ aktivitet da de jo nu både motorisk og mentalt er vokset, Børnene er nu begyndt på selv at ”spille”. De reagerer mere synligt med smil, hvin, sjove urlyde, rumpedans osv.


Baby 9-12 mdr.

Dette hold er meget aktivt da de jo er begyndt at kravle og gå. Der bliver klappet, danset og rendt lidt rundt og pillet ved alt nyt og spændende såsom stole og håndtag.


Børn ca. 8 mdr - 2 år (2-4 år):

Enkelt sessions på søndage/Eller fast modul

Aldersgruppen lige under 1 år til ca. 1½ år tilbyder jeg kun enkelte sessions og ikke kurser da min erfaring har lært mig at de skal have lov til at opleve verden med den meget korte koncentrationsevne de har. De har lige lært at gå og er på vej ud i den store verden, og har simpelthen ikke tid til at koncentrere sig om en ting i mere end 2 sekunder. Ellers skal det være en anden form for musikundervisning end min, hvor de kan løbe mere rundt og gøre hvad de vil

Dog har jeg hold om lørdagen fra 1½ år.

Læs mere: Session


Børn 1 1/2 -4 1/2 år:

Lørdagsmusik

Børnene er nu særdeles modne og modtagelige for

musikundervisning. De er nysgerrige og interesserede og de er med på alt lige fra at spille solo, danse solo, holde takten på trommerne osv.


Læs mere: Lørdagshold 1 ½-4 år  eller  Session

                Hvad laver vi på de forskelige hold

    •  At udvikle barnets musikglæde og musikalske anlæg

•   At udvikle barnets evne til opmærksomhed, koncentration,   lytning, reaktion, hukommelse og samarbejde.

•  At udvikle barnets stemme, sprog og begrebs verden

•  At udvikle barnets motorik

•  At udvikle musikkens grundelementer hos barnet: puls,  rytme, melodi og form

•  At udvikle barnets sans for tid og rum.                               

•  At udvikle barnets fantasi og evne til at udtrykke sig


Til de allerede nævnte punkter kan i forbindelse med musik    for babyer og forældre nævne


•  At gi’ forældre oplevelsen af at deres stemme er en udtryksform, og at den giver børnene ro og glæde.

•  At styrke de voksnes musikalitet og musikglæde for derigennem at give den videre til barnet. 

•  At styrke barnets kulturarv.

   Igennem stemmen og musikken, at løsne op for          eventuelle blokeringer i krop og sjæl.

   For igennem musikken at give mennesker positive og livsbekræftende oplevelser, for dermed at opnå større livskvalitet og samhørighed mennesker imellem.


                  Formål med musik i tidlig alder


KLANGFARVE: er musikkens stemme.  Den kan føles hård, kold, varm, trøstende eller opmuntrende, den kan sætte følelser i gang i vores indre. Hver stemme har hver sin specielle klang, og netop derfor genkender det nyfødte barn, som har hørt forældrenes stemmer i fostertilstand, både sin mors og fars stemmer.


PULS: er musikkens hjerte, den holder os i gang, den holder os i live. Det ufødte barn er en symbiose med moderens puls, hendes hjerteslag. Hjertets puls og velkendte sange får barnets hjerterytme til at slå roligere


TEMPO: er musikkens forskellige hastigheder. Et hurtigt tempo får os måske til at vågne, eller danse, et langsomt tempo får os måske til at slappe af.


FRASERING: er musikkens åndedrag, frasering giver musikken liv. Vi fortæller en historie med den måde vi former en frase, en sætning.


RYTME: er musikkens bevægelse. Rytmen motiverer os til at danse, synge spille og lege.


DYNAMIK: er musikkens nuancer, den farver og forandrer stemmens eller instrumentets udtryk.


ARTIKULATION: er musikkens redskab til at male musikken. Artikulation farver og former det verbale udtryk.


TONEOMFANG: er musikkens leg med høje og dybe toner. Vi udtrykker meget med vores stemmeleje. Tænk bl.a. på musikken i norsk versus kinesisk.


TEKST: Musik er et sprog og i sproget er der musik. I musikken og i ordet er der kommunikation.

Ordet kan forandre og ligeså kan musikken. Lyt til ordet og mærk musikken.

                      

Barnet udvikler sit modersmål fordi forældrene taler det, lige såvel kan man sige det med musikken. Forældrenes rolle er derfor meget vigtig i barnets musikalske udvikling. Man kan sige at det egentlig er de voksne der er målgruppen i musikhold for de helt små børn. Mange voksne der går til musik med deres barn møder for første gang andre voksne i en situation, hvor det forventes at man både synger og bevæger sig og dermed udtrykker sig. Jeg er derfor meget bevidst om at de voksne skal føle sig godt tilpas og på ingen måde skal føle at de skal præstere. Derfor er min opmærksomhed også rettet mod barnet, da det jo også er barnet vi synger og leger for. Men det er igennem den voksne at musikken ”tages med hjem” for derved at styrke kommunikationen mellem barn og voksen og samtidig genoptage en tidligere mere brugt naturlig kommunikation imellem generationerne.

Jeg siger altid til de voksne der mener at de ikke kan synge, at børnene elsker deres stemme ligegyldigt hvad.( læs: stemmen det vigtigste instrument) og at vi på alle holdene ender med lystigt at synge både kanon og tostemmig, uden at nogle føler sig forlegne

                  Musikkens sprog og sprogets musik:

          Hvilke egenskaber findes i musikkens sprog?

Det ufødte barn reagerer på lyd, det ved alle mødre. Lydforskning knyttet til fosterstadiet har vist at nyfødte kan skelne stemmer fra hinanden. Undersøgelser viser også at nyfødte babyer har en lyd præference?

Mødrene blev bedt om at læse den samme historie to gange om dagen i seks uger før fødslen. Historien blev optaget sammen med en anden historie det ufødte barn ikke havde hørt i fostertilstand. Båndene blev derefter koblet til nogle sutter. Babyerne valgte altid den sut med den velkendte historie. Barnets sprogoplæring starter altså længe før fødselsøjeblikket kan man konkludere og fortsætter selvfølgelig derfra. Man kan sige at det ufødte barn er et socialt sansende individ, der erindrer og lærer. Moderens stemme bygger bro fra foster til spædbarn, hendes sprogs musik og sang bliver derfor en vigtig del af barnets bagage ud i den store verden.


I lighed med undersøgelser gjort med moderens stemme, er der lavet forsøg der påviser at kropsbevægelser såvel hos fostret som hos moderen, er med til at forme og modne fostrets hjerne. Fostrets nervesystem modtager mange informationer gennem sansestrukturer for derved at give hjernen impulser om organismens indre og ydre miljø. Rytme og bevægelse er derfor også af stor betydning for fostrets såvel psykiske som fysiske udvikling.

Kundskaber skabes bl.a. gennem handling.  Når barnet bruger sine hænder og sin krop så bygges samtidig viden op inde i hovedet. Man kan kalde det ” learning by doing”. Undersøgelser viser også at bl.a. barnets sprog hænger sammen med den motoriske udvikling.


( Dele af ovenstående tekst er formuleret udfra første kapitel i ” Det musiske menneske) af Jon Roar Bjørkvold.


                Stemmen – det vigtigste instrument:

                              Forældrenes rolle

                Kroppens sprog - musikkens krop

Jeg har arbejdet med babymusik i mere end 17 år og har skabt et musikalsk univers med egne tekster, melodier, sanglege osv.


Sangene er inspireret og skrevet med grobund i den danske børnemusik kultur, og fra mit mangeårige virke som trompetist på den rytmiske musik scene.


Inspiration og ideer er også kommet  fra min opvækst som barn af Vibeke Gaardmand, der startede det første børneteater i Danmark - Det Lille Teater i 1966.

                                                      

Jeg er uddannet på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium som musikpædagog.                                        

Min CD er incl. noder, tekster og illustrationer (booklet)Hør’  et udpluk af sangene : Lines Sange

    Brolæggerstræde 14 b. 1211 Kbh.K   Info: Line: Tlf. 26271791   kontakt@detlillemusikhus.dk

Vi ved i dag, hvor stor betydning musik har for barnets/babyens emotionelle, sociale og mentale udvikling. Længe før vi mennesker taler, kommunikerer vi med lyde, toner, mimik og bevægelse. Man kan sige at kroppen og musikken er vores første sprog. Vi danser og synger, før vi taler.

Gennem leg med musikken stimuleres barnets sanser og kompetencer (rumlige, musikalske, kropslige og sproglige), og bl.a. barnets motorik, koncentration, indlæringsevne og evne til at udtrykke sig udvikles.


Alle sange er inspireret og skabt i det musikalske univers hvor jeg arbejder med babyerne med henblik på at de voksne tager sangene og legene med hjem, og bruger dem som en naturlig del hverdagen.


En beretning fra det virkelige liv: Jeg har i mange år været ude i vuggestuer og børnehaver med min musik, og det slår aldrig fejl; de  børn som har gået hos mig som babyer, skiller sig ud, ved at være meget mere kommunikerende, de spiller, danser  og udtrykker sig.


Det kan ikke gentages ofte nok!!!!!!!!!  De voksnes kundskaber eller evner indenfor musikken har absolut ingen betydning for deltagelse på kurserne. Ingen skal præstere, oplevelsen for alle er glæden ved legen med musikken.

   Hvad er babymusik godt for?  Får de noget ud af det? Hvad kan man egentlig lave med dem?

Læs om enkelt sessions til mødregruppen, tvillinge mødregruppen, eller en enkelt session til dig og dit barn

Sessions


Send en mail hvis du vil booke en session med din mødregruppe. Der er mulighed for at lægge en session eller flere på tidspunkter rundt om de faste hold. Eller book dig ind på en session på et af de faste hold med dig og dit barn. Skriv eller ring og hør‘ nærmere   


kontakt@detlillemusikhus.dk   Telefon: 26271791

KURSER:

Baby: 3-12 mdr.


Tilmelding Babymusik


__________________KURSER:

Børn 1 1/2 - 4 år


Tilmelding Børnemusik


__________________


U-Tube Babyrytmik HER