Musik for børn/Efteruddannelse

Musik for vuggestue og børnehavebørn


V/ Musiker, Komponist og Musikpædgog Line Gaardmand

Songs/video/butik

 

   Brolæggerstræde 14 b. 1211 Kbh.K       Info: Line: Tlf. 26271791     kontakt@detlillemusikhus.dkENDAGSKURSER- Musik for børn - (vuggestue & børnehave)

      For  pædagoger, rytmikpædagoger, musiklærere.  Specialpædagoger HER 

     

 
KURSUS  I MUSIKHUSET- Der er ikke planlagt dato for endagskurser i efteråret.

        Men I kan booke en dato  til en, to eller  hvor mange I nu er.

       

       

EFTERUDDANNELSE - Musik for børn  (vuggestue & børnehave )

        Over 4 måneder -11 fredage + en praktik dag)

        For  pædagoger, rytmikpædagoger, musiklærere og specialpædagoger


      Start 2018:  fredag d. 5. januar. - Slut d. 6. april       TEMA DAG i institutionen (læs nederst på siden)

 

       BABYMUSIK - Book et individuelt forløb, send en mail. 

   1. Musik åbner os som mennesker og skaber et rum for kommnikation, glæde, medfølelse,

   selvforståelse o.m.m.


•  Musik styrker barnets sproglige, kropslige, sociale og musikalske kompetencer


Inspiration, nye sange, stemme og danse øvelser. Rytme og perkussion lege. Ideer og rekvisitter.


Endags Kursusindhold

Du får et repertoire af nye sange, rim, remser og instrumentlege, der kan bruges til musik,

bevægelse, dans, fortælling og leg.


Kursusmateriale

Cd’er, bøger, hæfter, enkelte rekvisitter til udvalgte sange etc.


Det Lille Musikhus

i Brolæggerstræde er et  væksthus for musik for og med børn. Det emmer af magi og inspirerer både børn og voksne. Musikhuset ligger i en baggård i hjertet af København.

Jeg startede min musikalske karriere som trompetist, og har i over 14 år undervist på et utal af musikskoler, vuggestuer, børnehaver, special institutioner og sprogskoler. Til daglig er jeg leder af Det Lille Musikhus, hvor der tilbydes kurser og sessions i rytmik/babymusik og børnemusik.

Jeg spiller koncerter med mit orkester for børn og voksne og har udgivet CD med tilhørende booklet

hvem si’r man ikke kan danse til jazz?”


Jeg tilbyder også enkelte Supervisions Sessions for musikpædagoger/musiklærere, og tager ud i institutioner

med musikalske sessions, enkelte gange eller i et kortere eller længere forløb.

Jeg har en samarbejdspartner i Beijing hvor der arbejdes på at The Little Musichouse skal etableres bl.a. som

en del af min voksen uddannelse til kinesiske musiklærere.


Hør Lines sange HER

Læs mere om Musik i institutioner /Sessions: HER

Læs mere om Supervision & Sessions: HER

Kursusplan Endagskurser og efteruddannelse  over 4 mdr.   - 2017 - 2018

                

Endags kursus


Mandag d. 6.november. kl.9.30 - 15.00 1.450 ,- AFLYST ( Book jeres egen dato )


For vuggestuer og børnehaver anbefaler jeg at I booker mig til en session i jeres institution, mindst en gang, så I ser “in action” hvordan jeg bruger det materiale I får præsenteret på kurset.

Sammensæt evt. jeres eget forløb i institutionen.  Læs mere HER


Institutioner og musikpædagoger kan booke deres eget forløb: F.eks:


Eks. 1. En kursusdag i musikhuset, incl. materiale + session. (Jeg kommer og laver musik i institutionen, 2 hold børn

a’ 45 min. max 12 på hvert hold): ialt: 3.250,-


Eks. 2: Et kursus + se mig lave en session i Det Lille Musikhus med et hold + en halv dag (3 1/2 time) med dig og mig i musikhuset. Du vælger om det skal være babymusik el. musik for børn (børnehave). 4.450,-

_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________


Efteruddannelse - 12 fredage   2018 i Musikhuset København  Start fredag d. 5. jan. - Slut d. 6. april


Gratis introduktion til kurset Søndag f.eks. på en valgt dato kl.10.00. Send en mail med navne på dem der vil til intro !!

________________________________________________________________________________________


Indhold/ Motivation/ Formål:


Du får en masse nye sange og sanglege skrevet specielt til målgruppen af børn

Du får ny viden og inspiration omkring måden at køre musikforløb med din børnegruppe

Du vil opleve hvad det vil sige ”at spille”, at kommunikere 12med musikken

Du vil lære at improvisere med stemme, rytmeinstrumenter og simple toneinstrumenter

Du vil få åbnet dit musikalske rum 

Du vil få vækket nye sider i dig selv, og du vil opleve at glæden, selvtilliden, medfølelsen og kærligheden vil blomstre.

___________________________________________________________________________________________


Om kurset:


Kurset henvender sig til musiklærere, rytmik pædagoger, musikpædagoger og pædagoger  el. medarbejdere der arbejder med vuggestue el. børnehave børn. Du kan have en musikalsk uddannelse; konservatorium, musikterapi el. andet musikalsk kursus, eller blot selvlært på et instrument. Ingen af ovenstående er dog en forudsætning. Det er lysten og interessen som er vigtigst for at erhverve musikalske kompetencer til legen med musik og børn. Der vil, for dem der ikke spiller et instrument, blive arbejdet med simple akkorder hovedsagligt på ukulele (guitar) og improvisation på pentaton marimba. Vi vil arbejde med rytmiske øvelser på mindre håndtrommer og andre perkussion instrumenter. Så vidt muligt vil I få individuelle udfordringer og opgaver i henhold til jeres ønsker og kompetencer.

Udover arbejdet med instrumenterne vil vi bruge kroppen og stemmen i forskellige øvelser og musikalske sammenhænge, som vil være med til at åbne vores individuelle indre musikalske rum, og samtidig opleve glæden og samhørigheden ved at spille og lege med musikken sammen.

Kurset er sammensat så niveauforskelle ikke vil have betydning for kvaliteten af undervisningen, da vores forskelligheder vil være en del af samspillet, og på den måde være med til at berige oplevelsen.

Der vil være enkelte hjemmeopgaver, forberedelse og læsning. Jeg bruger DROPBOX hvor I downloader dokumenter, lydfiler og videoer som en del af undervisningsmaterialet.

_________________________________________________________________________________


MUSICAL METHOD

By LINE GAARDMAND


Den pædagogiske filosofis* overordnede mål er at musikkens sprog bruges som et redskab i det åndelige menneskets vej mod en større visdom og erkendelse,  som en dråbe blandt dråber i universets uendelige kredsløb. 

*(kærlighedsvisdom): På græsk betyder filo; kærlighed, og sofi; visdom)


Metode: (Didaktik - hvorfor/hvad ) (Metodik - hvordan)

At opleve og udvikle glæden for musikken

At opleve og udvikle sociale og følelsesmæssige kompetencer

At åbne dit indre musikalske rum gennem stemme, samspil og bevægelse

At opleve alle musikkens elementer som en vigtig del af det musikalske materiale

At opleve improvisations musikkens sprog og kommunikation og dermed dets sjæl

At tilegne sig musikalske kompetencer

At opleve musikkens univers gennem alle sanser


Indhold:

Nye sange og sanglege

Om Sanser og intelligenser

Bevægelse/motorik

Teater/mimik/fagter

Genre variation

Musikkens elementer

Puls, rytme og stemme øvelser

Instrument kendskab

Musikalsk timing

Visuelle effekter/rekvisitter

Fantasi og kreativitet

Rutiner/genkendelse

Kompetencer

Musik og sprog

Planlægning af musikforløb

___________________________________________________________________________________________________


Om Grundkurset:

Vi beskæftiger os med de fundamentale principper; teori og praksis i forhold til børn og musik. I lærer nye sange og der arbejdes med jeres stemmer, og med instrumenter og improvisation. I får en ny og større værktøjskasse, samt mere bevidsthed og erfaring til musiktimerne. Grundkurset ruster jer til større og endnu mere spændende og sjove musikalske udfordringer, som vil være med til at berige jer selv og børnene.Om Fortsættere:

Vi har nu de fundamentale principper på plads og skal nu arbejde mere med det samlede udtryk i musiktimen. Jeres eget udtryk, jeres indre musikalske rum, og det musikalske rum I skaber. Vi fokuserer på oplevelser med musikken gennem kroppen, stemmen og instrumenterne. Bl.a. med lyd og stemmeøvelser. Oplevelserne giver jer nye kompetencer, personlig tilfredsstillelse og større overskud i arbejdet med børnene, og dermed personligt.

____________________________________________________________________________________________________


Praktisk:

Start 2018 Kbh: fredag d. 5. Jan. - Slut d. 6. apr. 12 fredage (ingen undervisning d.16.feb. og d. 30. marts)


Tilmelding

Send en mail med kursusdeltagernes navn/navne , mailadresser og mobilnumre


Institutionens navn, adresse, kontaktperson og telefonnummer samt EAN nummer til E-faktura.


Datoer og tider:

11 fredage:  4  timer. Kl. 9.30 – 13.30 inkl. frokost ca. 30 min.
Jan. 5,12,19,26. Feb.2,9,23  Mar. 2,9,16,23.  Apr.6  (ekstra dag 13. april)


Pris:

Pr. deltager: 11.000 kr. 

Kursusbevis:

Kursus bevis udstedes efter endt kursus med minimum 80 % deltagelse.


Deltagerantal:

Min. 4 deltagere - Max. 10 deltagere. 


Jylland -Øerne:


Muligehed for kurser eller efteruddannelsesforløb  evt. mandag. onsdag eller torsdage  !!

_______________________________________________________________________________________


TEMADAG/INSPIRATIONSDAG - WORKSHOP - TEAMBUILDING - PÆDAGOGER OG MEDARBEJDER (hele inst.)

Musikalske fællesoplevelser og et repertoire af sange og sanglege til institutionen, hovedsagligt fra min cd ”Hvem si’r man ikke kan danse til jazz?”, samt cd inkl. enkelte rekvisitter. Derudover vil jeg give pædagoger og medarbejdere fælles musikalske oplevelser gennem bl.a. stemme, spille og bevægelses lege. Mine sange er skruet sådan sammen at de kan bruges i mange forskellige sammenhænge, både for børn og  voksne.

En koncentreret dag af stor variation, med små pauser, for I bliver trætte af indtryk og aktiviteter. Med  andre ord; inspiration for jer, og dermed samtidig inspiration og nyt materiale til musikken med børnene. Dog med hovedvægten lagt på de fælles oplevelser.

Prisen afhænger af hvor mange I er, og om jeg kommer til jer osv. Send en email el. ring, så kan vi snakke om det.

_______________________________________________________________________________________________

Praktisk Endagskurser:

I medbringer selv frokost og jeg sørger for te, kaffe,

kager og snacks


Pris:1.450,-

Incl. materiale (CD, noder og rekvisitter til sange)


Tilmelding

Send en mail med kursusdeltegernes Navn/navne og

mobilnumre samt kursusnummer


Institutionens navn, adresse, kontaktperson og telefonnummer samt EAN nummer til E-faktura.


Adresse

Det Lille Musikhus  Brolæggerstræde 14 b  1211 Kbh.K.

Se kort HER

Kontakt:

kontakt@detlillemusikhus.dk

telefon: 26261791


Med forbehold for aflysning eller ændring af datoer i forbindelse med evt. sygdom eller lign. Tilbagebetaling tilbydes

     VIDEO & SANGE

             HER

OPLEV SESSIONS

I DIN INSTITUTION

TAG OPFØLGENDE

KURSER  MED

NYE SANGE

HAR I BRUG FOR

NYE MUSIKALSKE IDEER ?

HAR I BRUG FOR

NY ENERGI?

OPLEV ET

PROFESSIONELT

ENDAGS KURSUS

HAR I BRUG FOR NYE SANGE?

HAR I BRUG FOR INSPIRATION?

Udtalelser


Af hjertet tak for et vidunderligt musik kursus! Jeg er dybt taknemmelig for, at jeg fik lov til at opleve din vidunderlige tilgang til at formidle musik, pædagogik og glæde. Alle voksede og følte sig meget hurtigt trygge. Du var nærværende og levende. Dit stof er lige til at gå til, selv om jeg kommer til at savne din vildt dygtige musikalske formåen, som i den grad bandt det hele sammen.


Susanne  Kragskov Koglesus

   _____________________


Det mest fantastiske kursus jeg nogensinde har deltaget i, og jeg fik så meget inspiration til rytmik i min børnehave, og ungerne elsker det hver eneste gang.

 

Anne Rømer, Lærkereden i Øm, Lejre

     _____________________


Vi har deltaget i et af dine kurser  i Det Lille Musikhus som er et dejlige, farverigt sted, og du er meget inspirerende og har en god pondus.

Vi sang, dansede og spillede dine sange, som vi kan tilpasse vores børn med specielle behov


Birte og Grethe

Specialinstitutionen Magnoliahuset, Frederiksberg.

BOOK EN TEMA

INSPIRATIONSDAG

FOR PÆDAGOGER

I INSTITUTIONEN

HAR I BRUG FOR SJOVE OG

LÆRERIGE

OPLEVELSER I

VOKSENGRUPPEN

MUSIKALSK EFTER

UDDANNELSE